Estudiants de màster
  
ajuda exporta
Data actualització: 12/02/2015
Moure a columnes
 
Moure a files
Curs acadèmic
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
Estudiants 1.205 1.240 1.018 992 1.083
Estudiants nou ingrés 616 649 552 631 779
% Estudiants Catalunya 81,49% 77,34% 76,72% 73,89% 70,91%
% Estudiants altres CCAA 8,63% 9,44% 10,12% 10,69% 11,91%
% Estudiants estrangers 18,59% 19,60% 20,53% 22,48% 24,01%
% Estudiants (CCAA desconeguda) 9,88% 13,23% 13,16% 15,42% 17,17%