Estudiants de doctorat
  
ajuda exporta
Data actualització: 12/02/2015
Moure a columnes
 
Moure a files
Curs acadèmic
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
Estudiants 935 1.012 1.100 1.205 1.136
% Estudiants Catalunya 71,44% 71,25% 70,00% 69,05% 67,34%
% Estudiants altres CCAA 6,74% 6,82% 8,64% 10,37% 11,71%
% Estudiants (CCAA desconeguda) 21,82% 21,94% 21,36% 20,58% 20,95%
Estudiants estranger 333 359 374 409 387
% Estudiants estrangers 35,61% 35,47% 34,00% 33,94% 34,07%
Estudiants nou ingrés 264 274 282 311 229