Indicadors de Processos de R+D+I. Finançament competitiu segons origen (import estatal/europeu)
  
ajuda desfer exporta