Titulats de grau
  
ayuda exportar
Fecha actualización: 02/02/2015
 
Curso académico
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Titulats 2.060 2.104 1.629 2.215 2.045
% Titulados Cataluña 89,61% 87,31% 89,99% 88,31% 88,26%
% Titulados otras CCAA 10,00% 11,88% 9,02% 10,93% 11,25%
% Titulados (CCAA desconocida) 0,39% 0,81% 0,98% 0,77% 0,49%
Titulados extranjeros 36 63 51 71 77
% Titulados extranjeros respecto total 1,75% 2,99% 3,13% 3,21% 3,77%