Bachelor degree holders. Oenology sub-campus
  
help export
Data update: 2015/02/02
 
Curs acadèmic
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Graduates 50 30 36 16 18
% Graduates Catalonia 76,00% 90,00% 91,67% 93,75% 77,78%
% Graduates other autonomous communities 22,00% 10,00% 8,33% 6,25% 22,22%
% Titulats (CCAA desconeguda) 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Foreign graduates 1 1 0 1 1
% Titulats estrangers respecte total 2,00% 3,33% 0,00% 6,25% 5,56%