Master's degree holders. Oenology sub-campus
  
help export
Data update: 2015/02/02
 
Curs acadèmic
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Graduates 18 12 13 11 16
% Graduates Catalonia 61,11% 83,33% 46,15% 63,64% 31,25%
% Graduates other autonomous communities 38,89% 8,33% 23,08% 27,27% 12,50%
% Titulats (CCAA desconeguda) 0,00% 8,33% 30,77% 9,09% 56,25%
Foreign graduates 3 3 6 1 9
% Titulats estrangers respecte total 16,67% 25,00% 46,15% 9,09% 56,25%