Master's degree holders. Chemistry and Energy sub-campus
  
help export
Data update: 2015/02/02
 
Curs acadèmic
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Graduates 90 104 112 105 93
% Graduates Catalonia 73,33% 68,27% 71,43% 71,43% 68,82%
% Graduates other autonomous communities 12,22% 11,54% 13,39% 15,24% 19,35%
% Titulats (CCAA desconeguda) 14,44% 20,19% 15,18% 13,33% 11,83%
Foreign graduates 27 32 28 29 16
% Titulats estrangers respecte total 30,00% 30,77% 25,00% 27,62% 17,20%